Minsk, Belarus 18-21 July 2013

List of Games

Round 6
Ozeki Yoshi – Zakharenkov Maksim