Мінск, Беларусь 18-21 ліпеня 2013

Спіс партый

Тур 3
Drechsler Jochen – Zakharenkov Maksim