Мінск, Беларусь 18-21 ліпеня 2013

Спіс партый

Тур 9
Styczynska Karolina – Fortin Jean